Ukens teppe: Lori

Luri-folket (også kalt Lori) er en folkegruppe som har levd som nomader i over 600 år. De holder til i tre forskjellige regioner i Iran; Lurestan og Kermanshah i Vest-Iran, og Kohkiluyeh i Sørvest-Iran. Alle de tre regionene er en del av Zagros-fjellene, som er Irans nest lengste fjellrekke. Teppene som blir knyttet av Luri-folket…

Ukens Teppe: Abadeh

Abadeh er en oaseby i det vestlige Iran, som ligger mellom storbyen Isfahan og Shiraz. Teppene her blir i hovedsak knyttet av Kashgai-nomader som har slått seg ned i området. Det er også de som knytter Kashgai-teppene. Begge teppetypene har Kashgai-medaljoner (Heybatlou) i hjørnene som hovedmotiv. Abadeh er et flott byteppe i en brukervennlig, og…